Boing All-Service

Nu så är vintern här och med den så kommer det också snö och is som gör det halt och besvärligt att ta sig fram på.

Därför så vill vi på Boing All-Service påminna er alla om att vi kan det här med snöhantering och hjälper gärna dig som inte själv kan eller har tid för snöskottning.

För snöskottning i Flen, läs mer här.

För snöskottning i Katrineholm läs mer här.

Fördelar med att anlita oss som företag för att ta hand om din snöskottning.

  • Det finns ingen risk att du själv utsätter dig för skada eller halkningar när du anlitar oss vid snöskottning
  • Du kan istället välja att lägga din värdefulla tid på något annat som att ta det lugnt hemma eller utföra andra viktiga projekt.
  • När du anlitar oss så kan du använda dig utav ditt RUT-avdrag vilket gör att arbetskostnaden blir lägre.

Varför anlita oss på Boing All-Service?

Vi på Boing All-Service har rätt redskap och kunskap när det kommer till snöskottning och andra tjänster inom snöhantering.

Det som vi kan hjälpa dig med när du behöver hjälp med snöhantering är: montering av snörasskydd, snöskottning av in- och utfarter, snöbevakning och halkbekämpning och sandning.

Snöskottning av infarter och utfarter

Vid utförande av snöskottning av infarter och utfarter så avlägsnar vi snö från marken för så att det blir säkrare underlag och bättre framkomlighet för fordon. 

Snörasskydd

Ett snörasskydd är ett skydd som skyddar dig och andra för att undvika att du eller någon annan som befinner sig under ett tak att få ett snö eller isras över dig. Vi monterar snörasskyddet på taket så att du kan känna dig tryggare runt din bostad under vinterhalvåret. 

Halkbekämpning och sandning

Snöskottning av infarter och utfarter är inte det enda vi kan hjälpa dig med. Vi kan även hjälpa dig med att göra underlaget säkrare för dig genom vår halkbekämpning och sandning. När vi utför halkbekämpning och sandning så saltar och sandar vi så att du får bättre fäste när du är ute och slipper riskera att halka.

Snöbevakning

Vår tjänst snöbevakning är för dig som vill ha hjälp med en kontinuerlig snöskottning och halkbekämpning vid behov. Alltså när det har kommit mer snö eller is som behöver hanteras.

Denna tjänst passar för dig som kanske inte själv kan eller har tid själv att ta hand om snöskottning, halkbekämpning och sandning.  
För att boka en tid för snöskottning eller någon av våra andra tjänster så kan du ringa oss på tel: 070-654 20 82 eller kontakta oss via vår e-post: info@boingallservice.se

Fyll i kontaktformuläret för att boka tid för snöskottning